ASSEMBLES I REUNIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies molestie maximus. Duis et velit at mi porta fermentum et vel ante. Vestibulum suscipit sodales ultricies. S

ASSEMBLEA ANUAL

Cada any i si les circumstàncies ho permeten se celebra el mes de gener l’Assemblea General corresponent a l’exercici anterior. En aquesta assemblea que serà convocada en sessió ordinària es procedeix a l’aprovació dels comptes, pressupostos i es convoca en sessió extraordinària sempre que es tracte la modificació d’estatuts

En l’assemblea s’exposa als socis, els comptes de l’exercici tancat, un balanç social (socis actuals, altes que s’han produït durant l’exercici i les baixes), així com un resum de les activitats de l’any anterior. A més es presenta el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici següent.

Finalitzada l’assemblea se celebra un sopar social de convivència entre els socis, en la qual es realitzen sortejos de regals als assistents i s’entrega premis als socis que shan distingit per la seua forta implicació amb la Colla, pels seus assoliments esportius, així com per la seua perseverança i esperit de sacrifici en l’esport.

ASSEMBLEA ANUAL

A més a més de l’Assemblea General Anual, es realitzen unes reunions periòdiques per poder anar concretant les activitats decidides a l’assemblea.

Aquestes reunions, seguint la tradició des dels inicis de la Colla, s’intenten celebrar setmanalment. En tot cas que no fora posible al menys es celebrarà una mensual.

La participació en aquestes reunions és oberta a tots els socis que vulguen assistir.

Els temes a tractar, lloc (sol ser La Terreta, on tenim la seu de la Colla) i hora es concreten i detallen a la convocatòria. Moltes vegades s’intenta que siguen temes monográfics per tal d’agilizar les decisions.

Les reunions sempre tenen una hora màxim per acabar-les. En tot cas si queden temes a tractar es passen per a la següent reunió.

SOPAR SOCIAL ANUAL

Durant els primers mesos de l’any es celebra un sopar social de convivència entre els socis. Aquest sopar té com a objectiu que els socis ens conegam un poc més. S’intenta coordinar l’assemblea anual i a continuació el sopar.


En aquest sopar es realitzen sortejos de regals als assistents i es lliuren premis als socis que s’han distingit per la seua forta implicació amb la Colla, pels seus èxits esportius, així com per la seua perseverança i espèrit de sacrifici en l’esport.
Si la situació econòmica ho permet, el cost del sopar és finançat per la Colla.